Обшивка практически закончена.

IMG_20140318_104030 IMG_20140318_104036